This post is also available in: Japanese English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean

Ren, sống ở Nakano Ward, sẽ viết một bài báo giới thiệu những địa điểm nổi tiếng, những cửa hàng nổi tiếng và những cảnh đẹp mà Nakano-san đã sử dụng cho những bức tranh minh họa bằng kính của mình.

Tôi mới bắt đầu viết.

Nội dung sẽ được nâng cao hơn và nhiều hơn nữa, vì vậy hãy chờ đợi nó.