Trang giới thiệu “Nakano-san Glass” đã được thêm vào.

This post is also available in: Japanese English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean

Mùa xuân đã đến với Nakano.

“Nakano-san Glass” được sản xuất và bán trên Nakano Video.
Hãy xem trang “Nakano-san Glass”.
Bạn có thể duyệt bằng cách nhấp vào URL bên dưới.
https://nakano.daisuki.site/ja/glass

Ngoài ra, Ren, sống ở Nakano, sẽ giới thiệu những địa điểm nổi tiếng, cửa hàng nổi tiếng và phong cảnh đẹp của Nakano đã được sử dụng trong minh họa của “Nakano-san Glass”.
Vui lòng truy cập trang “Các địa điểm nổi tiếng và cửa hàng nổi tiếng ở Nakano”.
Bạn có thể duyệt bằng cách nhấp vào URL bên dưới.
https://nakano.daisuki.site/ja/famous_place

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *